Merhaba
Kulak Burun Boğaz ve Baş, Boyun cerrahisi alanındaki güncel bilgileri ve tedavi seçeneklerini sizlerle paylaşmak ve bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan web siteme hoşgeldiniz. Bu sitede özellikle baş boyun kanserleri hakkında güncel bilgileri ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Güncel Bilgiler

6.5.2011 16:53:40
Gırtlak Kanseri
Gırtlak kanseri Kulak Burun Boğaz Hekimliğinde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Erken döneminde teşhis edildiği takdirde tedavi şansının yüksek olduğu, ancak ileri dönemlerde başvuran hastalarda gırtlağın tamamının alınmasını ve sonucunda hastanın yaşam kalitesini düşüren, sosyal yaşantısında büyük sıkıntılara yol açan kalıcı fonksiyon kayıpları ortaya çıkmasına neden olabilen bir kanserdir. Genellikle 40 yaş üstü sigara içen erkeklerde görülür. Ancak giderek daha genç yaşlarda ve kadınlarda da görülmeye başladığı göz ardı edilmemelidir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1

Sigara ve Alkol

Sigara Ve Alkol

Sigara kullanımıyla BBK’ları arasındaki doz-yanıt ilişkisinde, kullanım süresinin katkısı günlük kullanılan sigara sayısından daha önemlidir. Sigara kullanımı sırasında ortaya çıkan katranın, dudak ve ağız boşluğu kanserlerinde rolü olduğu düşünülmektedir. Katran içinde bulunan karsinojenler tükrük ile tüm ağız boşluğu içine yayılarak kanser oluşumunu başlatabilmektedir. Tütün kullanımının bırakılmasından sonra kanser riskinin ancak 15 yıl sonra hiç tütün kullanmayanlara yaklaştığı bilinmektedir.

Baş - Boyun Kanserlerinde Etiyoloji / Risk Faktörleri / Korunma

fruit

Baş-boyunda kanserin (BBK) oluşması pek çok faktörün dinamik etkileşmesi sonucu gelişen kompleks bir süreçtir. BBK’lu olguların %90’ında bilinen karsinojenlere maruziyet öyküsü bulunmaktadır. Bu karsinojenlerin başında tütün yada bettel yaprakları gibi alışkanlıklar gelmektedir. Alkol, tütün kullanımı benzeri karsinojenlerin etkisini artıran en önemli faktördür. Diğer önemli etiyolojik faktörler ise virüsler, genetik yatkınlık, hava kirliliği, radyasyona maruziyet ve diyet olarak sıralanabilir.